Visselblåsartjänst

Hemavans Högfjällshotell är mån om att verksamheten präglas av en hög etisk standard där varje relation är viktig och ska vårdas omsorgsfullt. Vi vill upprätthålla ett öppet klimat och bevara medarbetares, besökare och allmänhetens förtroende genom hög etik och det är därmed viktigt att risker och andra missförhållanden i verksamheten kommer till vår kännedom och kan åtgärdas snarast möjligt. Du har en viktig roll genom att rapportera eventuella missförhållanden inom vår verksamhet.

Vår visselblåsartjänst ger dig möjlighet att informera oss om en misstanke kring ett allvarligt missförhållande inom vår verksamhet. Via formuläret kan du lämna information om du misstänker att något inte är i linje med våra upprättade policys, våra etiska principer, våra värderingar eller annat som allvarligt kan påverka människors liv, hälsa eller vårt företag. 

Vill du lämna en anmälan om missförhållanden fyller du i formuläret nedan och uppger dina kontaktuppgifter. Önskar du vara anonym är det viktigt att du inte anger dina kontaktuppgifter i formuläret. Observera att vi ej har möjlighet att återkoppla ärenden insända av anonyma individer. Önskar du bli uppringd för att lämna ditt ärende muntligen ber vi dig fylla i ett kontaktnummer och i ärendefältet skriva att du önskar bli uppringd.